O NÁS
DOPRAVA
OPERATÍVNY NÁJOM
SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU
POŽIČOVŇA
ÚVOD   |   KONTAKT     

Operatívny nájom

"Operatívny nájom vozidiel" na slovenskom trhu si nachádza čoraz viac priazní, hlavne v podnikateľskej sfére, kde sa nájomca čiastočne, alebo úplne odbremení od povinností, čo súvisia s prevádzkou vozového parku; a to už od úplného počiatku ako je nákup vybraného vozidla, jeho registrácia, poistenie, údržba a servis, vybavovanie poistných udalostí, náhradné vozidlo, starostlivosť o pneumatiky, cestná daň, diaľničná nálepka pre SR, administrácia čerpania pohonných hmôt., GPS monitoring a jeho široké využitie ( lokalizácia vozidla, plánovač ciest, rozlišovanie vodičov, SMS kontrol, Roaming lokátor), proste absolútna On-line kontrola nad vozidlom a jeho vodičom z akéhokoľvek miesta.
Zaručujeme pevnú úrokovú mieru a vopred dohodnutú kúpnu cenu vozidla po skončení nájmu, ktorej riziko znáša prenajímateľ.


operativny najom

V skratke o operatívnom nájme:

 • prenájom vozidiel s alebo bez predkupného práva
 • bez akontácie
 • doba trvania nájmu 24, 36 alebo 48 mesiacov
 • držiteľom vozidla je spoločnosť KT-TRANS, s.r.o.
 • užívateľom vozidla je nájomca
 • splátka obsahuje okrem nájmu aj služby a poplatky

Výhody v operatívnom nájme:

 • vozidlo nefiguruje v účtovnej súvahe vašej firmy
 • vozidlo môže byť odpredané aj inej osobe ako nájomcovi, napr. dodávateľovi alebo 3. osobe (dcérska firma nájomcu a pod.)
 • v prípade totálnej škody na vozidle a krytí pripoistením GAP nie ste zaťažený finančnými dopadmi
 • každá rovnomerná splátka nájomného je v plnej výške daňovým nákladom (z hľadiska dane z príjmov) a je tiež uplatniteľná z hľadiska DPH
 • vozidlo sa poistí ihneď pri podpise nájomnej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok
 • uzavretím poistnej zmluvy cez spoločnosť KT-TRANS platíte poistenie spolu so splátkou, čím sa stáva poistné aj u prenajatého predmetu daňovým výdavkom.
Po vyplnení  formuláru  Vám zašleme návrh na konkrétnu ponuku, alebo môžete použiť  kalkulačku  pre nezáväznú ponuku splátok.


KT-TRANS, s.r.o. © 2012 | Powered by BISI plus, s.r.o.